Dr. G. Srivijetha
Tutor
+91- 9290824148

BDS: –2008
Vishnu Dental College, Bhimavaram
Andhra Pradesh

Experience: 03 Years 01 Month